Vilka faror finns det med alkohol, narkotika och tobak?

ANT-bussen är ett förebyggande projekt som turnerar till skolor runt i landet och samtalar med ungdomar och stöttar skolpersonal med kunskap och effektiva metoder.

ANT-bussens syfte är att ge barn och ungdomar kunskap, argument och därigenom styrka att orka stå emot kamrat- och grupptryck när det gäller alkohol, tobak och i viss mån droger.

Arbetet kommer att ske genom möten mellan ungdomar och kretsa kring – Våga vara dig själv, våga säga nej, våga stå emot grupptrycket.

Vi samarbetar med kommunernas preventionssamordnare, skolan och med stöd från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och Statens Folkhälsoinstitut.

Skolans traditionella ANT arbete är viktigt men vi vet att när när barnen lämnar klassrummet så finns andra informationskanaler med helt andra budskap än det som läraren har gett.

– Du e så djälva tråkig!, – ”Chicken”, – Du får inte komma på festen för du ställer ju inte upp..!

Trycket på ungdomarna att ”ställa upp” är mycket stort och för många är det svårt att orka stå emot.

Alkohol

ANT-bussen kommer att arbeta med att slå hål på ett antal ungdomliga myter om alkohol som till exempel – Det spelar ingen roll om jag inte dricker, alla andra kommer ändå att fortsätta, – Det är bra om man får vänja sig vid alkohol redan tidigt, – Alkohol i små mängder är nyttigt o.s.v.

Vi kommer att vara särskilt lyhörda för signaler från barn och ungdomar som visar tecken på att ha det besvärligt hemma. Man beräknar att tre barn i varje grundskoleklass har en mamma eller pappa som är alkoholist. Dessa barn brukar kallas de glömda barnen eftersom de ofta är svåra att se. ANT-bussens ungdomskonsulent kan kanske hjälpa några av dessa barn att finna stöd och hjälp eller bara vara någon att prata med.

Narkotika

ANT-bussen kommer inte att fokusera på narkotika eftersom de normalt är ovanliga bland barn och ungdomar i grundskoleåldrarna. Här kommer informationen att inriktas på att varna för det som ibland kan läsas på nätet. Där kan man inte bara hitta utförliga instruktioner hur man får tag i och tillverkar egna droger utan också om en del droger som är rätt vanliga hushållsprodukter, som används på fel sätt. Ett exempel är ”boffa” drivgaser som finns i vissa spray-flaskor. Ett drogbruk som tyvärr ofta visar sig i de lägre åldrarna och på Maria Ungdomsmottagning i Stockholm får man varje helg in akut drogförgiftade barn så unga som 12-14 år.

Tobak

Många anser att tobak är inkörsporten eller i alla fall bidragande till mycket elände.

Samtalet med barn och ungdomar om tobak är mycket viktigt. Naturligtvis är föräldrarnas roll mycket viktigt men att få rak och saklig information från andra unga kommer att ha en stor betydelse för om barnen eller ungdomarna börjar använda tobak eller inte.

 

 

Projektledare


Lasse Reuterberg är Blå Bandets förbundsordförande och har många års erfarenhet av arbete med sociala frågor med både barn och vuxna. Lasse är pappa till kampanjen ”Ingen alkohol före 18” som finns över hela landet och vars syfte är att stoppa langning och bjudning av alkohol till barn och unga.

Tel: 076 – 176 38 98, lasse@vuxenkontraktet.se

Blå Bandet
ref. Ingen alkohol före 18
Dag Hammarskjölds väg 14
115 27 Stockholm

 

Skicka en intresseanmälan om du vill att ANT-bussen besöker din skola

6 + 5 =

Övriga projekt

Ingen alkohol före 18 samlar vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol. 30 000 vuxna har redan anslutit sig. Målet är att 200 000. Se hemsidan

Livets kappsäck är ett kostnadsfritt paketerbjudande till skolor för att motverka användandet av droger och alkohol bland unga. Projektledare Johan Östberg är bl.a känd för Boom Shakalack på SVT och kommer att erbjuda ett liknande koncept. Se hemsidan

Stockholms läns Blåbandsungdom. Drogfri ungdom i Stockholm. Hos oss får du lära känna massor med häftiga och roliga ungdomar. Vi ordnar en mängd olika aktiviteter. Se hemsidan

Vuxenkontraktet. Aldrig har det varit svårare att vara förälder än idag. Vi ger föräldrar och lärare kunskap och insikt om den verklighet och de villkor som gäller i barnens värld. Se hemsidan