OBS! Projektet med ANT-bussen är avslutat

ANT-bussen var ett drogförebyggande projekt som turnerade till skolor runt i landet och samtalade med ungdomar och stöttade skolpersonal med kunskap och effektiva metoder.

ANT-bussens syfte är att ge barn och ungdomar kunskap, argument och därigenom styrka att orka stå emot kamrat- och grupptryck när det gäller alkohol, tobak och i viss mån droger.

Arbetet kommer att ske genom möten mellan ungdomar och kretsa kring – Våga vara dig själv, våga säga nej, våga stå emot grupptrycket.

Vi samarbetar med kommunernas preventionssamordnare, skolan och med stöd från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och Statens Folkhälsoinstitut.

Alkohol

ANT-bussen kommer att arbeta med att slå hål på ett antal ungdomliga myter om alkohol som till exempel – Det spelar ingen roll om jag inte dricker, alla andra kommer ändå att fortsätta, – Det är bra om man får vänja sig vid alkohol redan tidigt, – Alkohol i små mängder är nyttigt o.s.v.

Vi kommer att vara särskilt lyhörda för signaler från barn och ungdomar som visar tecken på att ha det besvärligt hemma. Man beräknar att tre barn i varje grundskoleklass har en mamma eller pappa som är alkoholist. Dessa barn brukar kallas de glömda barnen eftersom de ofta är svåra att se. ANT-bussens ungdomskonsulent kan kanske hjälpa några av dessa barn att finna stöd och hjälp eller bara vara någon att prata med.

Narkotika

ANT-bussen kommer inte att fokusera på narkotika eftersom de normalt är ovanliga bland barn och ungdomar i grundskoleåldrarna. Här kommer informationen att inriktas på att varna för det som ibland kan läsas på nätet. Där kan man inte bara hitta utförliga instruktioner hur man får tag i och tillverkar egna droger utan också om en del droger som är rätt vanliga hushållsprodukter, som används på fel sätt. Ett exempel är ”boffa” drivgaser som finns i vissa spray-flaskor. Ett drogbruk som tyvärr ofta visar sig i de lägre åldrarna och på Maria Ungdomsmottagning i Stockholm får man varje helg in akut drogförgiftade barn så unga som 12-14 år.

Tobak

Många anser att tobak är inkörsporten eller i alla fall bidragande till mycket elände.

Samtalet med barn och ungdomar om tobak är mycket viktigt. Naturligtvis är föräldrarnas roll mycket viktigt men att få rak och saklig information från andra unga kommer att ha en stor betydelse för om barnen eller ungdomarna börjar använda tobak eller inte.

Projektledare


Lasse Reuterberg är Blå Bandets förbundsordförande och har många års erfarenhet av arbete med sociala frågor med både barn och vuxna. Lasse är pappa till kampanjen ”Ingen alkohol före 18” som finns över hela landet och vars syfte är att stoppa langning och bjudning av alkohol till barn och unga.

Tel: 076 176 38 98

Södertörns Blåbandsförening
Mårbackagatan 19
123 43 Farsta